پینوکیو

ایران اس ام اس

بوس چت تبلیغات در سایت ما

تبلیغات سایت

پینوکیو

زیباترین جمله پدرژپتو به پینوکیو:چوبی بمان دنیای آدم ها سنگی است

خلاصی

این روزها در خودم به دنبال یک کلیک راست میگردم

تا از خودم یک copy بگیرم و کنار خودم paste کنم

شاید از این تنهایی خلاص شدم…