خورزوخان

ایران اس ام اس

بوس چت تبلیغات در سایت ما

تبلیغات سایت

خورزوخان

تو تاکسی تنها نشستم میخوام کرایه حساب کنم

طرف میگه 1 نفر

میگم  پ نه پ 2 نفر حساب کن خورزوخان هم هست

درس میخونم

سر کلاس معارف بودیم

وسط امتحان کتاب باز کردم

بغلیم گفت تقلب می کنی؟

گفتم پ نــه پ  دارم درس می خونم

ليست صفحات

تعداد صفحات : 1
صفحه قبل 1 صفحه بعد